Irado

partner op vele fronten

De veelzijdigheid en maatschappelijke betrokkenheid van afvalinzamelaar en beheerder van openbare ruimte in gemeente als Schiedam en Lansingerland, Irado, moest in een serie van een 12 tal korte films neer worden gezet voor hun digitale jaarverslag, site en als informatie pakket voor hun externe stakeholders.

Onze missie
Een schone, groene en verzorgde leefomgeving, voor de klant en onszelf. Daarvoor zetten wij ons iedere dag weer in. Met onze 300 specialisten beschikken wij over een groot vakmanschap, dat we inzetten om gemeenten te helpen en te adviseren op het gebied van afvalinzameling, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte. Samen dragen we bij aan het verbeteren en waarborgen van de omgeving waarvoor en waarin we werken. Voor nu én straks.

Onderhoud sportvelden
De sportvelden in Schiedam zijn in onderhoud bij Irado. Er komt veel bij kijken om deze velden in sportconditie te houden. Vooral een goede afstemming met gemeente en sportvereningen is erg belangrijk.

Advies en oplossingen
Irado volgt maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen op de voet en probeert actief een antwoord te bedenken op vragen van overmorgen. Met onze kennis helpen we onze gemeentelijke opdrachtgevers met de uitdagingen van de toekomst.

Methode beeldkwaliteit
Irado onderhoudt de openbare ruimte in Schiedam op beeldkwaliteit. De gemeente maakt beeldafspraken met ons en wij zorgen voor de planning en het realiseren van de afgesproken beeldkwaliteit.

Samen met de Schielanders
Onder de projectnaam Schielanders werken gemeente Schiedam, Randstad en Irado samen om mensen in de bijstand meer kans te laten maken op de arbeidsmarkt. Ze doen bij ons veel werkervaring op en worden intensief begeleid.

Afvaleducatie in Lansingerland
Irado en gemeente Lansingerland zijn in 2012 gestart met afvaleducatie lessen op basisscholen in Lansingerland. Het doel hiervan is om leerlingen op een interessante en ludieke wijze bewust te maken van afvalreductie en afvalscheiding. De lessen worden gegeven door ‘Koos de Vuilnisman’. Daarnaast zijn er in 2013 afvaleducatielessen gestart op het voortgezet onderwijs. De gastlessen worden verzorgd door Stichting Milieu Dichterbij.